Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Ingrid Swenson

Gruppledare

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Är Alliansens budget i strid med kommunallagens 11 kapitel?

  Av matsrydstrom den 12 december, 2018
  0

  Är Alliansens budget i strid med kommunallagens 11 kapitel?

  DEBATT

  När man läser Alliansens budget framgår att de vill satsa allt till alla. Det är beundransvärt om man inte tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna.

  För att möjliggöra allt som Alliansen önskar har de för de tre närmaste åren för avsikt att låna upp ytterligare 893 miljoner kronor. Detta ska ställas i relation till att kommunens skulder, efter avdrag av kommunens finansiella tillgångar uppgår till 2,44 miljarder, inkl. pensionsskulden. Det innebär att kommunens skuld är högre än samtliga inkomster på 2,3 miljarder för 2018.

  Om man väger in att kommunens soliditet är på 20 procent, och som är ett mått på hur stor andel av kommunens investeringar som finansierats med egna medel, framstår Alliansbudgeten som ansvarslös och medför för kommuninnevånarna en uppenbar risk att det ekonomiska handlingsutrymmet påverkas så allvarligt att det kan inverka på kvalitén i kommunens viktigaste åtagande, att leverera en bra skola, god barn- och äldreomsorg.
  Vi menar även att Alliansen inte beaktat att vi går in i en konjunkturavmattning med kommande räntehöjningar och tar höjd i beräknat överskott. Enligt Konjunkturinstitutet kommer räntan stiga med 2 procent, vilket medför ytterligare 57 mkr i räntekostnad, år 2021. Detta skulle radera Alliansens budgetöverskott på 52 mkr till ett underskott.

  Därtill bör beaktas att kommande inkomstförstärkningar inte täcker kommande kostnadshöjningar.
  Hur har Alliansen beaktat kostnaden för nyanlända med 107 mkr per år, nu när Migrationsverket inte längre skjuter till några medel? Detta omnämns inte med ett ord. Allt detta bör Alliansen beakta innan man fortsätter att låna för investeringar som tidigare vänsterstyre gjorde.

  Vi menar att Alliansens planerade upplåning är i strid med god ekonomisk hushållning och som varje kommun är skyldig att verka för. Av kommunallagens 11 kap. framgår att varje kommun måste leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer. Alliansens budget innebär att de agerar i motsatt riktning.

  Sverigedemokraterna har i sin budget som finns i sin helhet på vår hemsida lagt en treårsbudget där vi utifrån den ekonomiska situation som råder lagt ett investeringstak på 300 mkr per år och fokuserar på att upprätthålla en bra skola, god barn- och äldreomsorg. Detta möjliggör även att vi år 2021 kan egenfinansiera kommande investeringar. Vi gör till skillnad mot Alliansen en rejäl budgetförstärkning till äldrevården för 2019 med 54,5 mkr, för att ge brukarna den omsorg de såväl förtjänar och personalen en rimlig arbetsbörda. Vidare ger vi budgettillskott för mindre barngrupper i förskolan, kulturskolan, föreningsstöd, bättre skola, RIA, och återskapa samlingspunkten Navet, trygghetsskapande åtgärder m.m.

  Sverigedemokraterna i Lerum
  Bo Nordström
  Ralf Dahlgren
  Alexander Christiansson
  Per Hassel

  Länk

 • Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?

  Av matsrydstrom den 12 december, 2018
  0

  Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?

  DEBATT

  Vid första kommunfullmäktige efter valet i år uttalade såväl sittande vänsterstyre som företrädare för kommande alliansstyre att man kommer respektera valresultatet.
  Hur gick det då?
  Vid efterkommande förhandlingar om bland annat fördelning av 42 platser i kommunens nämnder och utskott hade såväl allianspartierna som opposition, bestående av socialdemokrater, miljöparti som vänsterpartiet inlett en så kallad teknisk valsamverkan som förvisso är formellt möjligt att tillämpa.

  Problemet med detta blir att man därigenom kringgår fördelning av platser utifrån valresultatet. Om teknisk valsamverkan inte hade tillgripits hade vi fått representera i de flesta nämnder och utskott. Vi från Sverigedemokraterna vädjade om att övriga partier borde respektera valresultatet. Vi som tredje största parti med 13,1 procent menade på att vi åtminstone borde få en insynsplats i kommun­styrelsens arbetsutskott och i individnämnden.

  Detta visade sig vara för mycket begärt och detta belyser än en gång hur övriga partier inte är intresserade att respektera valresultatet och spär på det politiker­förakt som allt fler upplever. Övriga partier i Lerums kommun har inte förstått vikten av att skapa den tillit som våra väljare så väl förtjänar till oss politiker utan istället leder det till att Sverigedemokraterna växer för varje år.

  Sverigedemokraterna i Lerum
  Alexander Christiansson
  Ingrid Svensson
  Aiki Atka
  Cristopher Saart
  Glenn Sjögren
  Mikael Johansson
  Per Hassel
  Ralf Dahlgren

  Länk

 • Uppdaterad budget

  Av matsrydstrom den 12 december, 2018
  0

  Uppdaterad budget

 • Lokalt valmanifest

  Av matsrydstrom den 11 juni, 2018
  0

  Passa på att kika i vårt nya och fräscha valmanifest.