Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Ingrid Swenson

Gruppledare

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0708-707 118         
                                                                                                                                                                       
 • Återskapandet av ett tryggt Lerum del 3

  Av matsrydstrom den 14 april, 2018
  0

  Återskapandet av ett tryggt Lerum del 3

  Publicerad: 11 april, 2018 kl 06:00

  LT-DEBATT

   

  Polistätheten är rekordlåg i Sverige, nu bara två poliser per tusen invånare. Detta beroende på en omorganisering av polisväsendet lett utav en osedvanligt inkompetent rikspolischef. Många poliser har slutat och samtidigt står det tomma utbildningsplatser på polishögskolan, vilket tyder på att en förändring inte syns i närtid. Samtidigt visar Brottsförebyggande rådet (Brå) att antalet anmälda brott har ökat och uppklaringsprocenten minskat. Grov brottslighet har ökat enormt, mord, mordförsök och våldtäkter har blivit vardagsmat och något som har varit tvunget att prioriteras. Detta har medfört att polisen varit tvungna att nedprioritera ”vardagskriminalitet” d.v.s. till exempel: inbrott, misshandel, rån och skadegörelse. Och det är just denna nedprioritering av ”vardagskriminalitet” som skapar denna otrygghet vi känner av i samhället idag, även här i Lerums kommun.

  Ringer man till polisen, exempelvis, under ett pågående inbrott, finns det sällan en bil i närheten som kan ingripa och avbryta inbrottet samt frihetsberöva gärningsmännen. Istället kommer det en bil efter att inbrottet är över och gärningsmännen är borta tillsammans med ett byte. Det som sker då är oftast att polisen gör en snabb utredning på plats och förklarar att det är osannolikt att brottet klaras upp och att stöldgodset återförs till offret. Tyvärr brukar det allt som oftast dimpa ner ett brev i brevlådan efter någon vecka där det står att förundersökningen läggs ner i brist på bevis. Detta gör att man står där ensam med en känsla av maktlöshet, en känsla av otrygghet och olust av att främlingar har varit inne i ens bostad, att de kanske har stulit en ovärderlig släktklenod som är omöjlig att ersätta, som aldrig någonsin kommer återförenas med sin rättmätiga ägare.

  För att komma till bukt med denna otrygghet har vi Sverigedemokrater i Lerum tagit fram en fyrpunktsplan, i denna insändare fokuserar vi på punkt tre: Ronderande väktare i kameraförsedda fordon.
  Vi anser, som ett komplement till tidigare nämnda punkter, att kringkörande väktare i kameraförsedda fordon kan göra en stor skillnad. Att genom sin närvaro avskräcka brottslig aktivitet. Att med sin närhet kunna ingripa snabbt när brott sker eller genom att filma händelseförlopp ge en betydande hjälp med bevisföring under förundersökning.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Christopher Saart (SD)
  Styrelseledamot
  Glenn Sjögren (SD)
  Styrelseledamot
  Mats Rydström (SD)
  Styrelsens vice ord.

  Länk

   

   

 • 7 april – årsdagen av terrorattentatet

  Av matsrydstrom den 7 april, 2018
  0

  Idag är det exakt ett år sedan den blodiga terrorattacken i Stockholm skakade vårt land. Terroristen, en illegal invandrare som skulle ha varit utvisad, attackerade skoningslöst män, kvinnor och barn, mitt i hjärtat av vår huvudstad. Många förlorade en nära vän, en syster, en bror, en mor eller far. Vår önskan är att detta aldrig någonsin kommer att hända igen. Men vad har gjorts för att förhindra framtida terrordåd? Vad har regeringen gjort? Vilka politiska beslut har tagits? Tyvärr har det nästan inte hänt någonting alls. Den 9 september är det val #SD2018

 • SD:s förslag till en tryggare omsorg

  Av glennsjogren den 7 april, 2018
  0

  SD:s förslag till en tryggare omsorg

  Publicerad: 4 april, 2018 kl 05:45

  LT-DEBATT

   

  Sverigedemokraterna anser att de människor som under hela sina liv strävat och slitit för att bygga upp dagens välfärd också har rätt att få ett tryggt och värdigt liv på ålderns höst. Vi accepterar inte att äldre avslutar sina liv i ensamhet, i social isolering eller känner oro för att åldras på grund av brister inom omsorgen. Alla människor skall ha rätt att åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället finnas till hands och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

  Vi Sverigedemokrater i Lerum anser att socialstyrelsens nationella riktlinjer skall följas för att de äldres behov och krav ska tillgodoses. Något som Lerums kommun har svårt att efterleva i dagsläget. Både besparingar och brist på kompetens och erfarenhet på ledande positioner gör omsorgen lidande idag.

  Färre chefer med bättre utbildning och större erfarenhet ger en rakare och tydligare kommunikation vilket medför en bättre arbetssituation för personalen som lättare kan följa socialstyrelsens riktlinjer.

  Därför menar vi att budgeten för stöd och omsorg måste anpassas fullt ut efter socialstyrelsens nationella riktlinjerna.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Bo Nordström
  Ingrid Swenson, gruppledare
  Mikael Johansson

  Länk

 • Återskapandet av ett tryggt Lerum, del två

  Av matsrydstrom den 7 april, 2018
  0

  Återskapandet av ett tryggt Lerum, del två

  Publicerad: 14 mars, 2018 kl 06:12

  LT-DEBATT

   

  Att leva i trygghet är en grundläggande mänsklig rättighet, att kunna röra sig fritt i vårt samhälle utan oro över vad som kan inträffa. Tyvärr ser inte samhället ut så idag. Många är oroliga, man slänger en extra blick över axeln, ökar hastigheten på steget o.s.v. Man känner sig inte längre trygg med att låta sina barn åka kollektivt till skola, vänner och träningar. Listan kan tyvärr göras lång!

  Känslan som inte bara är en känsla är att denna otrygghetskänsla inte tas på allvar, utan att den känslan skulle grunda sig i ens fantasi. För alla har vi hört frasen; ”Sverige har aldrig varit tryggare än nu”, det mantra som har vevats om och om igen, trots att verkligheten ser helt annorlunda ut. Otryggheten och brottsligheten har ökat, oavsett detta negligerar makt­eliten ideligen medborgarnas frågor, känslor och oro. Det viktigaste för att ändra en känsla – att vara lyhörd, förstå och göra något åt den.

  Vi Sverigedemokrater förstår den känslan, vi försöker inte lasta över några skuldkänslor på oroliga medborgare, vi tycker inte ni inbillar er. Vi ser verkligheten, vi läser statistiken och är på er sida. Därför har vi tagit fram en fyrpunktsplan för att återskapa den trygghet som medborgarna har rätt att åtnjuta. Denna insändare sätter fokus på punkt nr två, kameraövervakning.

  Kameraövervakning har visat sig på många ställen vara väldigt effektivt i brottsförebyggande syften. Man har tydligt sett att vissa stökiga element drar sig från brottslig aktivitet och ordningsstörning om riskerna för att hamna på bild och åka fast är större.

  Med den kunskapen i ryggen vill vi sverigedemokrater ha kameraövervakning på samtliga hållplatser i kommunen som komplement till kameraövervakningen som finns på våra bussar och tåg, samt på utvalda platser i våra tre centralorter. Vi blir också extra glada när vi läser Alexander Abenius (M) insändare i LT, där Moderaterna också tänker som vi – Tillsammans för ett tryggare Lerum.

  Sverigedemokraterna står upp för såväl den sociala tryggheten i välfärden men också för den direkt fysiska tryggheten.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Christopher Saart, Styrelseledamot
  Alexander Christiansson, Styrelseordförande
  Mats Rydström, Vice Styrelseordförande

  Länk

 • Återskapande av ett tryggt Lerum

  Av matsrydstrom den 10 mars, 2018
  0

  Återskapande av ett tryggt Lerum

  Publicerad: 28 februari, 2018 kl 06:00

  LT-DEBATT

   

  Vårat samhälle blir allt otryggare. Miljön på våra skolor, vårdcentraler, biblio­tek och på våra gator och torg blir allt värre. Vi hör vittnesmål från våra barn om hur klimatet hårdnar på våra skolor. Vi hör från våra vänner och anhöriga om klimatet inom vården. Det råare klimatet måste stävjas, och detta är inget vi kan fortsätta lägga hela ansvaret på de som jobbar eller besöker dessa offentliga miljöer. Deras uppgift är att lära ut och att lära sig, att läka och att läkas, inte att upprätthålla ordning och trygghet.

  Civilkurage är en stor del men vi politiker måste ta det ansvar som ligger på våra axlar. Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov, att då blunda för den ökade otryggheten som majoriteten gör och blunda helt för detta fenomen är att totalt svika den lilla män­niskans behov.

  Därför har vi Sverige­demokrater i Lerum tagit fram en plan med fyra punkter för att förebygga otrygghet och bekämpa problemen. Vår första punkt och den vi trycker på i denna insändare är kommunalanställda trygghetsvärdar.

  Vi vill anställa värdar att placera ut på skolor, vårdcentraler, bibliotek och andra utsatta offentliga miljöer. Värdarna ska utföra det arbete som ligger utanför våra lärare, sjuksköterskor och bibliotekariers ansvars­område. Deras huvuduppgift är att skapa en lugn och trygg miljö att vistas i för alla anställda och besökande, samt att hantera alla tänkbara ordningsstörningar på smidigaste sätt.

  Värdarna ska vara i direktkontakt med ordningsmakten och socialtjänsten för ett effektivare förebyggande samarbete.

  Sverigedemokraterna står upp för såväl den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt fysiska tryggheten.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Christopher Saart
  Alexander Christiansson

  Länk