Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Vi vill gärna veta vad som är viktigt för dig. Svara på vår undersökning för att visa vad du tycker om livet och politiken i Lerums kommun.

Mikael Johansson

Ordförande

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Interpellation om det höga antalet ej verkställda beslut inom LSS och SoL

  Av aikiatka den 23 maj, 2020
  0

  Interpellation om det höga antalet ej verkställda beslut inom LSS och SoL

  2019-01-24

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
  Om vi ser till hela mandatperioden 2014-18 och läser kvartalsrapporteringarna av ej verkställda
  beslut inom LSS och SoL så ser vi en allt för hög siffra vid varje kvartalsrapport. Vad vi också ser är
  att en hög procent av beslut som dröjer långt mer än tre månader är besvärande för de drabbade.
  Eftersom personer omfattade av LSS och SoL redan är i en utsatt position i samhället är det av
  yttersta vikt att deras ärenden hanteras på ett mer skyndsamt sätt.
  Med anledning av detta önskar Sverigedemokraterna Lerum att kommunstyrelsens ordförande
  svarar på:
  *Vad har majoriteten för plan för att åtgärda detta återkommande problem som
  berör personer som omfattas av LSS och SoL, så att beslut kan verkställas på ett
  mer skyndsamt sätt?

  Sverigedemokraterna Lerum

  Christopher Saart

 • Motion om regionalt samarbete kring färdtjänstregler

  Av aikiatka den 23 maj, 2020
  0

  Motion om regionalt samarbete kring färdtjänstregler

  2019-09-13

  Färdtjänst är en förlängd del av kollektivtrafiken för personer som på grund av
  någon form av funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik.
  En färdtjänstresa är en form av fritidsresa, som man kan genomföra om man
  exempelvis ska åka till mataffären, banken eller träffa släkt och vänner. Den är
  uppbyggd för att bryta isoleringen för människor som har svårt att resa på egen
  hand.
  Färdtjänstresan skiljer sig från övrig kollektivtrafik då den istället för att utgå från
  hållplatser tar resenären från dörr till dörr. Resorna samordnas oftast så att fler
  personer reser tillsammans.
  Under en färdtjänstresa får man bland annat hjälp med att ta sig till och från
  fordonet, hjälp i och ur fordonet, med säkerhetsbältet och med handbagage och
  hjälpmedel.
  Under hela resan ansvarar föraren för säkerheten, att resan utförs korrekt, tryggt och
  säkert.
  Varje kommun bestämmer själva över vilka regler och riktlinjer samt taxor som gäller
  för färdtjänst i den egna kommunen. Detta medför att reglerna kan variera från
  kommun till kommun.
  Lerums kommun har, i likhet med en majoritet av kommunerna i Västra Götaland,
  ingen färdtjänst i egen regi utan använder Västtrafik AB som uppdragsgivare inom
  färdtjänsten.
  De fordon som utför färdtjänstresor på uppdrag av Västtrafik AB har så kallade
  hemområden som varje pass utgår ifrån och avslutas vid. Lerum har ett antal fordon
  med hemområde i kommunen. Under ett pass kan dock fordonet röra sig över hela
  regionen och utföra lokalkörningar i andra områden än sitt eget. Detta innebär att
  ett fordon med hemområde i Falköping mycket väl kan få en färdtjänstresa att utföra
  mellan Gråbo och Lerum samtidigt som ett fordon med hemområde i Lerum kan
  utföra en resa mellan Kinna och Skene. Det är också vanligt att resenärer som bor i
  ytterkanterna av sin kommun får åka över kommungränserna för att samåka på en
  lokalkörning i en angränsande kommun.
  För en förare medför detta att det är helt omöjligt att veta vilka regler som gäller i
  en kommun men inte i nästa och denne har således inte en chans att upprätthålla
  dem. Det kan även skapas onödiga och ibland stora konflikter mellan resenärer och
  förare eller mellan resenärer när det gäller olika regler för olika kommuner då
  känslan av orättvisa kommer in i bilden.
  Sammanfattningsvis så är olika regler för olika kommuner svårt att upprätthålla rent
  praktiskt. Ett förbud i en kommun kan således bli tandlös och/eller diskriminerande
  om den inte gäller i samtliga kommuner. Eftersom utförandet av resorna är ett
  regionalt samarbete borde därför också färdtjänstreglerna utformas genom ett
  regionalt samarbete där samma regler gäller i hela regionen.
  Det vore klokt att inleda ett sådant samarbete med Västtrafik och samtliga
  kommuner i regionen som inte har färdtjänst i egen regi.

  Därför föreslår Sverigedemokraterna Lerum kommunfullmäktige att besluta:

  Att; Lerums kommun, i första hand ska vara ledande och drivande i skapandet av ett
  samarbete med Västtrafik AB och andra kommuner i samma färdtjänstområde i syfte
  att ta fram gemensamma färdtjänstregler för samtliga kommuner i området som saknar färdtjänst i egen regi.

  Att; Lerums kommun, i andra hand, ska vara ledande och drivande i skapandet av ett
  samarbete med Västtrafik AB och samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen i
  syfte att ta fram gemensamma färdtjänstregler för samtliga kommuner i Västra
  Götaland som saknar färdtjänst i egen regi.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Christopher Saart

 • Sverigedemokraterna i Lerum har genomfört sitt årsmöte

  Av mikaeljohansson den 19 februari, 2020
  0

  Då har Sverigedemokraterna Lerum genomfört sitt årsmöte.
  Stort tack till Aron Emilsson som höll i klubban och Timothy Treville som föredömligt agerade sekreterare.
  Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen.
  Ordförande Mikael Johansson.
  Vice ordförande Aiki Atka.
  Andre vice ordförande Bo Nordström.
  Ledamot Alexander Rehler.
  Ledamot Yvonne Johansson.
  Ersättare Per-Arne Jadepalm.
  Ersättare Conny Carlsson.

 • Julmarknad

  Av mikaeljohansson den 23 november, 2019
  0

  30 November är det julmarknad på Bagges torg och vi finns givetvis på plats.

  Kom gärna förbi på lite glögg, pepparkakor och en korv.

 • Kommunen exkluderar en del av invånarna från samhället

  Av mikaeljohansson den 26 september, 2019
  0

  Publicerad: 24 september, 2019 kl 14:10 https://www.lerumstidning.se
  Debatt

  Lerums kommun rankades topp tre bland Sveriges kommuner när det gäller att vara ett inkluderande samhälle i en stor undersökning av Dagens samhälle. Det är verkligen glädjande nyheter, men det får en att fundera lite. Hur kommer det sig att en kommun som profilerar sig som en inkluderande kommun tar beslut som direkt exkluderar en del av kommunens invånare från samhället?

  Vi skulle vilja påstå att det är exakt det kommunfullmäktige har gjort i Lerum när man röstade ner Sverigedemokraternas motion om tiggeriförbud i kommunen. Vi har hört åtskilliga vittnesmål från äldre och personer med funktionsvariationer om ökad otrygghetskänsla vid platser där tiggeri förekommer, vilket har medfört att en del invånare inte vågat gå och handla eller vistas på exempelvis Gråbo torg.
  Att det utan tvivel är fastslaget att tiggeriet är kopplat till organiserad kriminalitet gör det än värre att det röstades ner. Det har gång på gång bevisats att människor som tigger i Sverige är grovt utnyttjade av organiserade ligor, som inte bara tar en stor andel av pengarna som hamnar i tiggarnas koppar, utan som även drar med annan brottslighet i tiggeriets släptåg. Enligt polismyndigheten handlar det om stöldbrott, ofredande, bedrägeri, misshandel och olaga hot. Detta skapar en direkt fysisk otrygghet som i sin tur ökar exkludering från samhället för en del av kommunens invånare.
  Vill man vara en inkluderande kommun på riktigt är detta frågor man inte får ducka ifrån, man borde införa ett lokalt tiggeriförbud i Lerum och istället underlätta arbetet för etablerade hjälporganisationer i kommunen där man kan garantera att ingen far illa och att pengarna når fram till de fattiga och inte hamnar i händerna på kriminella.

  Sverigedemokraterna Lerum