Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun? | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?

Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?

DEBATT

Vid första kommunfullmäktige efter valet i år uttalade såväl sittande vänsterstyre som företrädare för kommande alliansstyre att man kommer respektera valresultatet.
Hur gick det då?
Vid efterkommande förhandlingar om bland annat fördelning av 42 platser i kommunens nämnder och utskott hade såväl allianspartierna som opposition, bestående av socialdemokrater, miljöparti som vänsterpartiet inlett en så kallad teknisk valsamverkan som förvisso är formellt möjligt att tillämpa.

Problemet med detta blir att man därigenom kringgår fördelning av platser utifrån valresultatet. Om teknisk valsamverkan inte hade tillgripits hade vi fått representera i de flesta nämnder och utskott. Vi från Sverigedemokraterna vädjade om att övriga partier borde respektera valresultatet. Vi som tredje största parti med 13,1 procent menade på att vi åtminstone borde få en insynsplats i kommun­styrelsens arbetsutskott och i individnämnden.

Detta visade sig vara för mycket begärt och detta belyser än en gång hur övriga partier inte är intresserade att respektera valresultatet och spär på det politiker­förakt som allt fler upplever. Övriga partier i Lerums kommun har inte förstått vikten av att skapa den tillit som våra väljare så väl förtjänar till oss politiker utan istället leder det till att Sverigedemokraterna växer för varje år.

Sverigedemokraterna i Lerum
Alexander Christiansson
Ingrid Svensson
Aiki Atka
Cristopher Saart
Glenn Sjögren
Mikael Johansson
Per Hassel
Ralf Dahlgren

Länk