Årsmötet 2010 | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Årsmötet 2010

Den 10 februari slöt femton personer upp för föreningens årsmöte.

På detta mötet valdes styrelsen för valåret, och den består detta år av ett par nyval. De tolv kandidater partiet har till den lokala kommunvalsedeln fick även sin rangordning. Listan ”lever” än ett tag, så den kommer inte presenteras förrän senare i Maj, men de fem toppkandidaterna är i fallande ordning: Jimmie Stranne, Aron Emilsson, Peter Martini, Boris Petrusson samt Ingrid Swenson. Närmare presentation kommer publiceras inom det snaraste…

Styrelsens nya sammansättning hittar du under ”Styrelsen” här till vänster. Den utökades dessutom från sex till sju personer, och har en bra spridning i kommunen.