Återskapande av ett tryggt Lerum | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Återskapande av ett tryggt Lerum

Återskapande av ett tryggt Lerum

Publicerad: 28 februari, 2018 kl 06:00

LT-DEBATT

 

Vårat samhälle blir allt otryggare. Miljön på våra skolor, vårdcentraler, biblio­tek och på våra gator och torg blir allt värre. Vi hör vittnesmål från våra barn om hur klimatet hårdnar på våra skolor. Vi hör från våra vänner och anhöriga om klimatet inom vården. Det råare klimatet måste stävjas, och detta är inget vi kan fortsätta lägga hela ansvaret på de som jobbar eller besöker dessa offentliga miljöer. Deras uppgift är att lära ut och att lära sig, att läka och att läkas, inte att upprätthålla ordning och trygghet.

Civilkurage är en stor del men vi politiker måste ta det ansvar som ligger på våra axlar. Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov, att då blunda för den ökade otryggheten som majoriteten gör och blunda helt för detta fenomen är att totalt svika den lilla män­niskans behov.

Därför har vi Sverige­demokrater i Lerum tagit fram en plan med fyra punkter för att förebygga otrygghet och bekämpa problemen. Vår första punkt och den vi trycker på i denna insändare är kommunalanställda trygghetsvärdar.

Vi vill anställa värdar att placera ut på skolor, vårdcentraler, bibliotek och andra utsatta offentliga miljöer. Värdarna ska utföra det arbete som ligger utanför våra lärare, sjuksköterskor och bibliotekariers ansvars­område. Deras huvuduppgift är att skapa en lugn och trygg miljö att vistas i för alla anställda och besökande, samt att hantera alla tänkbara ordningsstörningar på smidigaste sätt.

Värdarna ska vara i direktkontakt med ordningsmakten och socialtjänsten för ett effektivare förebyggande samarbete.

Sverigedemokraterna står upp för såväl den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt fysiska tryggheten.

Sverigedemokraterna Lerum
Christopher Saart
Alexander Christiansson

Länk