Återskapandet av ett tryggt Lerum, del två | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Återskapandet av ett tryggt Lerum, del två

Återskapandet av ett tryggt Lerum, del två

Publicerad: 14 mars, 2018 kl 06:12

LT-DEBATT

 

Att leva i trygghet är en grundläggande mänsklig rättighet, att kunna röra sig fritt i vårt samhälle utan oro över vad som kan inträffa. Tyvärr ser inte samhället ut så idag. Många är oroliga, man slänger en extra blick över axeln, ökar hastigheten på steget o.s.v. Man känner sig inte längre trygg med att låta sina barn åka kollektivt till skola, vänner och träningar. Listan kan tyvärr göras lång!

Känslan som inte bara är en känsla är att denna otrygghetskänsla inte tas på allvar, utan att den känslan skulle grunda sig i ens fantasi. För alla har vi hört frasen; ”Sverige har aldrig varit tryggare än nu”, det mantra som har vevats om och om igen, trots att verkligheten ser helt annorlunda ut. Otryggheten och brottsligheten har ökat, oavsett detta negligerar makt­eliten ideligen medborgarnas frågor, känslor och oro. Det viktigaste för att ändra en känsla – att vara lyhörd, förstå och göra något åt den.

Vi Sverigedemokrater förstår den känslan, vi försöker inte lasta över några skuldkänslor på oroliga medborgare, vi tycker inte ni inbillar er. Vi ser verkligheten, vi läser statistiken och är på er sida. Därför har vi tagit fram en fyrpunktsplan för att återskapa den trygghet som medborgarna har rätt att åtnjuta. Denna insändare sätter fokus på punkt nr två, kameraövervakning.

Kameraövervakning har visat sig på många ställen vara väldigt effektivt i brottsförebyggande syften. Man har tydligt sett att vissa stökiga element drar sig från brottslig aktivitet och ordningsstörning om riskerna för att hamna på bild och åka fast är större.

Med den kunskapen i ryggen vill vi sverigedemokrater ha kameraövervakning på samtliga hållplatser i kommunen som komplement till kameraövervakningen som finns på våra bussar och tåg, samt på utvalda platser i våra tre centralorter. Vi blir också extra glada när vi läser Alexander Abenius (M) insändare i LT, där Moderaterna också tänker som vi – Tillsammans för ett tryggare Lerum.

Sverigedemokraterna står upp för såväl den sociala tryggheten i välfärden men också för den direkt fysiska tryggheten.

Sverigedemokraterna Lerum
Christopher Saart, Styrelseledamot
Alexander Christiansson, Styrelseordförande
Mats Rydström, Vice Styrelseordförande

Länk