Att leva som man lär? – Inget för Göteborgs stad! | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Att leva som man lär? – Inget för Göteborgs stad!

Att leva som man lär? – Inget för Göteborgs stad!

PUBLICERAD: 10 JANUARI, 2017 KL 17:01

LT-DEBATT

Som ”vanlig” medborgare blir man redan i tidiga år upplyst om vikten av att leva och följa de lagar som frambringas av bland annat Sveriges riksdag, kommuner och andra institutioner. Dessa organ låter oss leva efter just deras föreskrivna lagar och paragrafer, så länge de följs till punkt och pricka – här finns absolut inget svängrum för egna tolkningar!

När kommuner själva, med en nonchalant axelryckning bryter (märk ofta) mot sina egna lagar blir lätt känslan kluven och man känner sig lurad av detta byråkratiska jättelika maskineri. Sommaren 2015 gjordes Ekåsa Internatskola i högsta ilfart om till flyktingboende med ledning av Louise Parbring från Göteborgs stad.

Tillvägagångssättet lämnade mycket att önska, när man mer eller mindre struntade i medborgardialog – dialogen fördes först efter att verksamheten stöpts om, som i sin tur ledde till onödig irritation från politiker men framför allt de kringboende.

SD Lerum var mycket kritiska till ignoransen tillika nonchalansen ifrån framförallt Louise Parbring, vilket vi vid flertalet tillfällen debatterade i LT. När nonchalansen nådde dessa höjder började SD Lerum fundera över om Göteborgs stad ens brytt sig om att söka bygglov om ändrad verksamhet, som är reglerat enl lag; Plan- och bygglag (2010:900). SD Lerum gjorde helt enkelt en anmälan på hösten (2015), vilken själva Bygglovsenheten fick in 2015-12-17.

Detta gjordes för att få klarhet om huruvida våra misstankar var riktiga och Göteborgs stad brutit mot lagen eller ej. Efter ett samtal med bygglovsenheten en tid senare visade sig den befarade lagtrotsen vara ett faktum, svaret var ja.
Ett år senare, alltså den 30 december 2016 får vi ta del av beslutet där man bland annat kan läsa följande: ”Bygglovsenheten beslutar att inte ingripa i anledning av fastighetsägaren har gjort rättelse. Ärendet avslutas därmed utan ytterligare åtgärd.”

SD Lerum menar att överträdelsen från Göteborgs stad är betydande och extra graverande då en kommun skall och bör känna till regler och dessutom föregå med gott exempel!

Än mer märkligt är att Göteborgs stad slipper ansvar och den byggsanktionsavgift som ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked.

Sammantaget undrar vi vad detta sänder för signaler till vanliga hederliga människor, samtidigt som det återigen tydligt visar på den fullständigt havererade invandringspolitik som bedrivs i våra kommuner – där det gått så långt att man till och med bryter mot lagen! Följaktligen kommer SD Lerum överklaga beslutet. Rätt skall vara rätt!

Mats Rydström
Ordförande SD Lerum
distriktsledamot

Länk