Interpellationer | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Interpellationer

  • Interpellation – Hjällsnäs Badplats

    Hjällsnäs Badplats i Gråbo är farlig! interpellation2015.1 Ställd av Ralf Dahlgren (Förslag Jenny Wiberg) Vad tänker Ordförande göra åt...

    0