En riktig politik för Lerum – Del 4 | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

En riktig politik för Lerum – Del 4

Kultur och friluftsliv i hela kommunen

enriktig

 

Kultur och friluftsliv i hela kommunen – Trygghet och tradition i Lerums kulturliv

I vårt Lerum är kulturarvet och tillgången till kultur i fokus inom kultur och fritid. Vi vill se en kommunal kulturarvsfond och satsningar på kulturarvspedagogik. Vi eftersträvar också en långsiktig lösning för kulturskolan och dess verksamhetslokaler och värnar tillgången till biblioteksfilialer i hela kommunen. Samtidigt vill vi se satsningar på natur- och kulturturism i våra vackra friluftsområden och synliggöra kulturens roll för hälsan.

 

Artikeln är hämtad från vårt lokala manifest