En småskalig kommum | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

En småskalig kommum

DebattAdTech Ad

Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga och småskaliga samhällsmiljöer där invånarna kan känna samhörighet. Vi vill dessutom att kommunens och invånarnas historia och identitet ska bejakas och stärkas. I planering och utformning av vår närmiljö har den medborgerliga dialogen en naturlig plats. Detta står i vårt valmanifest.

Den planerade byggnationen på Bäckamaden i Gråbo är ett praktexempel där man inte anammar ett småskaligt byggande och inte heller tar hänsyn till jordbruk och betesmark vilket vi vill värna.

Att producera bostäder till en kommun i tillväxt är inte fel, men det skall göras med eftertanke och på rätt ställe.

Sverigedemokraterna i Lerum
Mikael Johansson
Aiki Atka
Bo Nordström