Ha medborgarperspektivet i beaktning | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Ha medborgarperspektivet i beaktning

Ha medborgarperspektivet i beaktning

Publicerad: 20 mars, 2019 kl 07:00

DEBATT

Under förra kommunfullmäktige debatterades frågan om det höga antalet ej verkställda beslut inom LSS och SoL, till följd av en interpellation ställd utav Sverigedemokraterna, d.v.s. beslut som fått vänta tre månader eller mer innan dem verkställts.

Debatten visade hur styrande partier i kommunen samt förvaltningen planerar att minska antalet.
Bl.a. ska tjänster som avlösare, ledsagare och kontaktpersoner läggas till som extra uppgifter till redan anställda i kommunen. Möjligheten till att tacka nej till ett boende tre gånger tas bort och om man tackar nej mer än en gång kommer man få börja om hela utredningsprocessen från början.
Vi ser att detta är effektiva sätt att minska antalet ej verkställda beslut, samt ett bra sätt för förvaltningen att spara in pengar på sektorn. Vilket ligger i linje med ett arbete som sektorn har genomfört under en period nu. Från 2017 då köpta insatser, som denna fråga gäller, låg på 240 miljoner kronor till 2018 då det hade pressats ner till 228 miljoner kronor.
Sverigedemokraterna anser dock att det är fel att inte ha med medborgarperspektivet i beaktning, hur slår detta mot de personerna som besluten direkt eller indirekt berör. Ska exempelvis en person som ansökt om en plats på ett äldreboende, som bor i Floda, har sin familj och koppling där, inte få tacka nej till en plats på ett äldreboende i Gråbo i väntan på att en plats blir ledig i Floda utan att leva med risken att bli av med sitt beslut och då få börja om från början i processen?
Sverigedemokraterna anser att frågan borde beredas skyndsamt ur ett medborgarperspektiv. Och att därför beredningen för Välfärd för unga, vuxna och äldre ska få uppdraget att utreda hur den här linjen påverkar medborgarna och hur medborgarna önskar att frågan ska hanteras. Vi vill också att beredningen tar fram ledstjärnor, som är förankrad hos medborgarna, som förvaltningen ska navigera sitt arbete efter.

Sverigedemokraterna Lerum
Lerums enda oppositionsparti
Christopher Saart
Aiki Atka

LÄNK