Hänt i kommunpolitiken | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Hänt i kommunpolitiken

Hänt i kommunpolitiken

Sverigedemokraternas motion om tiggeriförbud röstades ned under fullmäktiges sammanträde 19/9.
Vi tycker detta är beklagligt eftersom vi inte anser att en kommun skall främja verksamhet som leder till människohandel och i vissa fall annan kriminalitet som till exempel prostitution och narkotikabrott. Vi anser också att man ofredad skall kunna besöka sin lokala butik.
Tiggeri är inte någon väg ur fattigdom. Ett nationellt förbud hade givetvis varit det bästa, men om vi som kommun fattar beslut om att införa förbud i den lokala ordningsstadgan hade detta underlättat för polismyndigheten att bekämpa den kriminalitet som ofta följer i spåren av denna verksamhet.