KF-gruppen | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

KF-gruppen

I Lerums kommunfullmäktige finns följande representerade för Sverigedemokraterna:

 

Ledamöter

          

Alexander Christiansson


Ralf Dahlgren


Ingrid Swenson


Glenn Sjögren


Per Hassel


 

Jannicke Stranne


Mikael Johansson


Per-Arne Jadepalm


Aiki Atka


Bo Nordström