Motion om regionalt samarbete kring färdtjänstregler | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Motion om regionalt samarbete kring färdtjänstregler

Motion om regionalt samarbete kring färdtjänstregler

2019-09-13

Färdtjänst är en förlängd del av kollektivtrafiken för personer som på grund av
någon form av funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik.
En färdtjänstresa är en form av fritidsresa, som man kan genomföra om man
exempelvis ska åka till mataffären, banken eller träffa släkt och vänner. Den är
uppbyggd för att bryta isoleringen för människor som har svårt att resa på egen
hand.
Färdtjänstresan skiljer sig från övrig kollektivtrafik då den istället för att utgå från
hållplatser tar resenären från dörr till dörr. Resorna samordnas oftast så att fler
personer reser tillsammans.
Under en färdtjänstresa får man bland annat hjälp med att ta sig till och från
fordonet, hjälp i och ur fordonet, med säkerhetsbältet och med handbagage och
hjälpmedel.
Under hela resan ansvarar föraren för säkerheten, att resan utförs korrekt, tryggt och
säkert.
Varje kommun bestämmer själva över vilka regler och riktlinjer samt taxor som gäller
för färdtjänst i den egna kommunen. Detta medför att reglerna kan variera från
kommun till kommun.
Lerums kommun har, i likhet med en majoritet av kommunerna i Västra Götaland,
ingen färdtjänst i egen regi utan använder Västtrafik AB som uppdragsgivare inom
färdtjänsten.
De fordon som utför färdtjänstresor på uppdrag av Västtrafik AB har så kallade
hemområden som varje pass utgår ifrån och avslutas vid. Lerum har ett antal fordon
med hemområde i kommunen. Under ett pass kan dock fordonet röra sig över hela
regionen och utföra lokalkörningar i andra områden än sitt eget. Detta innebär att
ett fordon med hemområde i Falköping mycket väl kan få en färdtjänstresa att utföra
mellan Gråbo och Lerum samtidigt som ett fordon med hemområde i Lerum kan
utföra en resa mellan Kinna och Skene. Det är också vanligt att resenärer som bor i
ytterkanterna av sin kommun får åka över kommungränserna för att samåka på en
lokalkörning i en angränsande kommun.
För en förare medför detta att det är helt omöjligt att veta vilka regler som gäller i
en kommun men inte i nästa och denne har således inte en chans att upprätthålla
dem. Det kan även skapas onödiga och ibland stora konflikter mellan resenärer och
förare eller mellan resenärer när det gäller olika regler för olika kommuner då
känslan av orättvisa kommer in i bilden.
Sammanfattningsvis så är olika regler för olika kommuner svårt att upprätthålla rent
praktiskt. Ett förbud i en kommun kan således bli tandlös och/eller diskriminerande
om den inte gäller i samtliga kommuner. Eftersom utförandet av resorna är ett
regionalt samarbete borde därför också färdtjänstreglerna utformas genom ett
regionalt samarbete där samma regler gäller i hela regionen.
Det vore klokt att inleda ett sådant samarbete med Västtrafik och samtliga
kommuner i regionen som inte har färdtjänst i egen regi.

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lerum kommunfullmäktige att besluta:

Att; Lerums kommun, i första hand ska vara ledande och drivande i skapandet av ett
samarbete med Västtrafik AB och andra kommuner i samma färdtjänstområde i syfte
att ta fram gemensamma färdtjänstregler för samtliga kommuner i området som saknar färdtjänst i egen regi.

Att; Lerums kommun, i andra hand, ska vara ledande och drivande i skapandet av ett
samarbete med Västtrafik AB och samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen i
syfte att ta fram gemensamma färdtjänstregler för samtliga kommuner i Västra
Götaland som saknar färdtjänst i egen regi.

Sverigedemokraterna Lerum
Christopher Saart