Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 15 SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Ingrid Swenson

Gruppledare

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Medlemsmöte

  Av Admin den 25 december, 2011
  0
  0

  Det nya året inleder vi med att starta ”öppet hus” på kansliet.
  Håll dig ajour här på hemsidan för kommande information.

  Detta sjösätter vi för att få en närmare kontakt med våra väljare, och bättre kunna svara på frågor.

  Vi kommer självklart även fortsättningsvis anordna medlemsmöten -men inte lika ofta bara.
  När vi ordnar medlemsmöten kommer dessa ha ett tema, samt gästas av utomstående föredragshållare eller annan gäst.

 • Landsdagarna

  Av Admin den 6 december, 2011
  0
  0

  I slutet av november höll Sverigedemokraterna sina ”Landsdagar”.
  Två stycken från Lerum närvarade för distriktets räkning. Jimmie och Aron.


 • Rädda Barnen

  Av Admin den 3 oktober, 2011
  0
  0

  Den 3:e oktober anordnade SD Lerum en föreläsning med Rädda Barnen. Ämnet var barnkonventionen, och är alltid ett högaktuellt tema.

  Detta lockade sexton åhörare, och var väldigt uppskattat! Tack alla ni som kom!

  När Rädda Barnens två föredragshållare avtackats med blomma, övergick kvällen i ett medlemsmöte. Lerums energipolitik tog all uppmärksamhet, och suget efter mer frekventa medlemsmöten visade sig vara nödvändiga.

  Detta togs även upp på kvällens efterföljande styrelsemöte, där det beslutades att föreningen framgent skall ha än mer frekventa träffar för medlemmar och sympatisörer.

 • Omvalet till regionen

  Av Admin den 19 mars, 2011
  0
  0

  Den 15 maj gick vi till valurnorna igen!
  Det handlade om det omval man utlyst i Västra Götalands län.
  Regionen är vad man tidigare kallade för Landstinget.

  Sammanlagt 1,2 miljoner väljare fick ny chans att välja sina företrädare i regionfullmäktige.
  Regionfullmäktige är en apparat inte så många känner till. De ansvarar för sjukvården, infrastrukturfrågorna (vägar och järnvägar), kollektivtrafiken, folkhögskolor, jordbruksgymnasierna, samt kulturrelaterade frågor -såsom Göteborgsoperan som där är den största utgiftsposten.

  Sverigedemokraterna satt sedan valet i höstas på sju mandat.
  Jimmie Stranne från Floda satt då -och sitter nu med- på en av dessa.
  Partiets ambition denna gången var att ta minst tio mandat i omvalet den 15 maj.
  Det skulle ge oss en plats i regionstyrelsen och de olika nämnderna där vi äntligen kan vara med och påverka politiken på en bredare plattform.

  Vi nådde inte ända fram, men gick tillräckligt mycket framåt för att detta skulle förarga de andra partierna.
  Vi fick nio mandat, och det måste vi trots allt vara mycket nöjda med.
  Vår egna valkrets ”Västra Götalands Norra” tog ett av de två extra mandaten, och Birgitta Kullvén från Åmål kommer sällskapa Jimmie i regionfullmäktige från vår valkrets…

  Jimmie tackar extra för de 100 personkryss ni Lerumsbor gav honom!

 • Årsmötet 2011

  Av Admin den 23 januari, 2011
  0
  0

  Årsmötet för 2011 hölls i Tingshuset i Lerum, och besöktes av 20-talet personer.

  Jimmie Stranne fick nytt förtroende som föreningens ordförande och går nu in på sitt nionde år på den platsen, och Aron Emilsson och Peter Martini valdes till vice respektive 2:e vice ordförande.
  Patrik Ehn från Göteborg gästade mötet och höll i klubban.
  Man kunde konstatera att föreningens medlemsantal vuxit under valåret som varit, och att vi ligger bra till i förhållande till andra kommuner i den interna jämförelsen, samt att vi bedrivit en bra valrörelse.
  Styrelsen som sådan utökades med två namn och består nu av nio personer.
  Dessa presenteras här till vänster.