Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 2 SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Vi vill gärna veta vad som är viktigt för dig. Svara på vår undersökning för att visa vad du tycker om livet och politiken i Lerums kommun.

Mikael Johansson

Ordförande

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Hänt i kommunpolitiken

  Av mikaeljohansson den 21 september, 2019
  0

  Hänt i kommunpolitiken

  Sverigedemokraternas motion om tiggeriförbud röstades ned under fullmäktiges sammanträde 19/9.
  Vi tycker detta är beklagligt eftersom vi inte anser att en kommun skall främja verksamhet som leder till människohandel och i vissa fall annan kriminalitet som till exempel prostitution och narkotikabrott. Vi anser också att man ofredad skall kunna besöka sin lokala butik.
  Tiggeri är inte någon väg ur fattigdom. Ett nationellt förbud hade givetvis varit det bästa, men om vi som kommun fattar beslut om att införa förbud i den lokala ordningsstadgan hade detta underlättat för polismyndigheten att bekämpa den kriminalitet som ofta följer i spåren av denna verksamhet.

 • En småskalig kommum

  Av mikaeljohansson den 11 september, 2019
  0

  DebattAdTech Ad

  Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga och småskaliga samhällsmiljöer där invånarna kan känna samhörighet. Vi vill dessutom att kommunens och invånarnas historia och identitet ska bejakas och stärkas. I planering och utformning av vår närmiljö har den medborgerliga dialogen en naturlig plats. Detta står i vårt valmanifest.

  Den planerade byggnationen på Bäckamaden i Gråbo är ett praktexempel där man inte anammar ett småskaligt byggande och inte heller tar hänsyn till jordbruk och betesmark vilket vi vill värna.

  Att producera bostäder till en kommun i tillväxt är inte fel, men det skall göras med eftertanke och på rätt ställe.

  Sverigedemokraterna i Lerum
  Mikael Johansson
  Aiki Atka
  Bo Nordström

 • Ett tryggt och välmående Lerum

  Av mikaeljohansson den 7 september, 2019
  0

  Publicerad: 4 september, 2019 kl 06:15 https://www.lerumstidning.se/2019/09/ett-tryggt-och-valmaende-lerum/
  Debatt

  Vi lovade våra väljare att jobba för att alla skall kunna känna sig trygga i kommunens offentliga miljöer.
  Rädsla för brott eller skada ska inte sätta gränser för den individuella tryggheten att vistas utomhus.

  Vi vill stärka tryggheten genom att satsa på kamera­övervakning på utsatta ställen eftersom detta visat sig vara ett bra komplement i arbetet att stävja brottslighet.
  Sverigedemokraterna har därför lämnat en motion till kommunfullmäktige där vi vill att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan av var behovet av kamera­övervakning finns och se över hur den kan kombineras med andra brottsförebyggande åtgärder samt att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra framtagen åtgärdsplan.

  Sverigedemokraterna i Lerum
  Mikael Johansson

 • Tack alla ni som röstade.

  Av mikaeljohansson den 28 maj, 2019
  0

  Lysande resultat i Lerum, folket visar nu att man vill ha mindre Bryssel mera Sverige.
  Vi var det parti som ökade mest procentuellt.

 • Ha medborgarperspektivet i beaktning

  Av mikaeljohansson den 20 mars, 2019
  0

  Ha medborgarperspektivet i beaktning

  Publicerad: 20 mars, 2019 kl 07:00

  DEBATT

  Under förra kommunfullmäktige debatterades frågan om det höga antalet ej verkställda beslut inom LSS och SoL, till följd av en interpellation ställd utav Sverigedemokraterna, d.v.s. beslut som fått vänta tre månader eller mer innan dem verkställts.

  Debatten visade hur styrande partier i kommunen samt förvaltningen planerar att minska antalet.
  Bl.a. ska tjänster som avlösare, ledsagare och kontaktpersoner läggas till som extra uppgifter till redan anställda i kommunen. Möjligheten till att tacka nej till ett boende tre gånger tas bort och om man tackar nej mer än en gång kommer man få börja om hela utredningsprocessen från början.
  Vi ser att detta är effektiva sätt att minska antalet ej verkställda beslut, samt ett bra sätt för förvaltningen att spara in pengar på sektorn. Vilket ligger i linje med ett arbete som sektorn har genomfört under en period nu. Från 2017 då köpta insatser, som denna fråga gäller, låg på 240 miljoner kronor till 2018 då det hade pressats ner till 228 miljoner kronor.
  Sverigedemokraterna anser dock att det är fel att inte ha med medborgarperspektivet i beaktning, hur slår detta mot de personerna som besluten direkt eller indirekt berör. Ska exempelvis en person som ansökt om en plats på ett äldreboende, som bor i Floda, har sin familj och koppling där, inte få tacka nej till en plats på ett äldreboende i Gråbo i väntan på att en plats blir ledig i Floda utan att leva med risken att bli av med sitt beslut och då få börja om från början i processen?
  Sverigedemokraterna anser att frågan borde beredas skyndsamt ur ett medborgarperspektiv. Och att därför beredningen för Välfärd för unga, vuxna och äldre ska få uppdraget att utreda hur den här linjen påverkar medborgarna och hur medborgarna önskar att frågan ska hanteras. Vi vill också att beredningen tar fram ledstjärnor, som är förankrad hos medborgarna, som förvaltningen ska navigera sitt arbete efter.

  Sverigedemokraterna Lerum
  Lerums enda oppositionsparti
  Christopher Saart
  Aiki Atka

  LÄNK