Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 2 SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Vi vill gärna veta vad som är viktigt för dig. Svara på vår undersökning för att visa vad du tycker om livet och politiken i Lerums kommun.

Mikael Johansson

Ordförande

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Plåtvägen 15
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Sverigedemokraterna i Lerum har genomfört sitt årsmöte

  Av mikaeljohansson den 19 februari, 2020
  0

  Då har Sverigedemokraterna Lerum genomfört sitt årsmöte.
  Stort tack till Aron Emilsson som höll i klubban och Timothy Treville som föredömligt agerade sekreterare.
  Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen.
  Ordförande Mikael Johansson.
  Vice ordförande Aiki Atka.
  Andre vice ordförande Bo Nordström.
  Ledamot Alexander Rehler.
  Ledamot Yvonne Johansson.
  Ersättare Per-Arne Jadepalm.
  Ersättare Conny Carlsson.

 • Kommunen exkluderar en del av invånarna från samhället

  Av mikaeljohansson den 26 september, 2019
  0

  Publicerad: 24 september, 2019 kl 14:10 https://www.lerumstidning.se
  Debatt

  Lerums kommun rankades topp tre bland Sveriges kommuner när det gäller att vara ett inkluderande samhälle i en stor undersökning av Dagens samhälle. Det är verkligen glädjande nyheter, men det får en att fundera lite. Hur kommer det sig att en kommun som profilerar sig som en inkluderande kommun tar beslut som direkt exkluderar en del av kommunens invånare från samhället?

  Vi skulle vilja påstå att det är exakt det kommunfullmäktige har gjort i Lerum när man röstade ner Sverigedemokraternas motion om tiggeriförbud i kommunen. Vi har hört åtskilliga vittnesmål från äldre och personer med funktionsvariationer om ökad otrygghetskänsla vid platser där tiggeri förekommer, vilket har medfört att en del invånare inte vågat gå och handla eller vistas på exempelvis Gråbo torg.
  Att det utan tvivel är fastslaget att tiggeriet är kopplat till organiserad kriminalitet gör det än värre att det röstades ner. Det har gång på gång bevisats att människor som tigger i Sverige är grovt utnyttjade av organiserade ligor, som inte bara tar en stor andel av pengarna som hamnar i tiggarnas koppar, utan som även drar med annan brottslighet i tiggeriets släptåg. Enligt polismyndigheten handlar det om stöldbrott, ofredande, bedrägeri, misshandel och olaga hot. Detta skapar en direkt fysisk otrygghet som i sin tur ökar exkludering från samhället för en del av kommunens invånare.
  Vill man vara en inkluderande kommun på riktigt är detta frågor man inte får ducka ifrån, man borde införa ett lokalt tiggeriförbud i Lerum och istället underlätta arbetet för etablerade hjälporganisationer i kommunen där man kan garantera att ingen far illa och att pengarna når fram till de fattiga och inte hamnar i händerna på kriminella.

  Sverigedemokraterna Lerum

 • Hänt i kommunpolitiken

  Av mikaeljohansson den 21 september, 2019
  0

  Hänt i kommunpolitiken

  Sverigedemokraternas motion om tiggeriförbud röstades ned under fullmäktiges sammanträde 19/9.
  Vi tycker detta är beklagligt eftersom vi inte anser att en kommun skall främja verksamhet som leder till människohandel och i vissa fall annan kriminalitet som till exempel prostitution och narkotikabrott. Vi anser också att man ofredad skall kunna besöka sin lokala butik.
  Tiggeri är inte någon väg ur fattigdom. Ett nationellt förbud hade givetvis varit det bästa, men om vi som kommun fattar beslut om att införa förbud i den lokala ordningsstadgan hade detta underlättat för polismyndigheten att bekämpa den kriminalitet som ofta följer i spåren av denna verksamhet.

 • En småskalig kommum

  Av mikaeljohansson den 11 september, 2019
  0

  DebattAdTech Ad

  Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga och småskaliga samhällsmiljöer där invånarna kan känna samhörighet. Vi vill dessutom att kommunens och invånarnas historia och identitet ska bejakas och stärkas. I planering och utformning av vår närmiljö har den medborgerliga dialogen en naturlig plats. Detta står i vårt valmanifest.

  Den planerade byggnationen på Bäckamaden i Gråbo är ett praktexempel där man inte anammar ett småskaligt byggande och inte heller tar hänsyn till jordbruk och betesmark vilket vi vill värna.

  Att producera bostäder till en kommun i tillväxt är inte fel, men det skall göras med eftertanke och på rätt ställe.

  Sverigedemokraterna i Lerum
  Mikael Johansson
  Aiki Atka
  Bo Nordström

 • Ett tryggt och välmående Lerum

  Av mikaeljohansson den 7 september, 2019
  0

  Publicerad: 4 september, 2019 kl 06:15 https://www.lerumstidning.se/2019/09/ett-tryggt-och-valmaende-lerum/
  Debatt

  Vi lovade våra väljare att jobba för att alla skall kunna känna sig trygga i kommunens offentliga miljöer.
  Rädsla för brott eller skada ska inte sätta gränser för den individuella tryggheten att vistas utomhus.

  Vi vill stärka tryggheten genom att satsa på kamera­övervakning på utsatta ställen eftersom detta visat sig vara ett bra komplement i arbetet att stävja brottslighet.
  Sverigedemokraterna har därför lämnat en motion till kommunfullmäktige där vi vill att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan av var behovet av kamera­övervakning finns och se över hur den kan kombineras med andra brottsförebyggande åtgärder samt att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra framtagen åtgärdsplan.

  Sverigedemokraterna i Lerum
  Mikael Johansson