Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Ingrid Swenson

Gruppledare

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0708-707 118                                                                                                                                                                                 
 • Att leva som man lär? – Inget för Göteborgs stad!

  Av matsrydstrom den 11 januari, 2017
  0

  Att leva som man lär? – Inget för Göteborgs stad!

  PUBLICERAD: 10 JANUARI, 2017 KL 17:01

  LT-DEBATT

  Som ”vanlig” medborgare blir man redan i tidiga år upplyst om vikten av att leva och följa de lagar som frambringas av bland annat Sveriges riksdag, kommuner och andra institutioner. Dessa organ låter oss leva efter just deras föreskrivna lagar och paragrafer, så länge de följs till punkt och pricka – här finns absolut inget svängrum för egna tolkningar!

  När kommuner själva, med en nonchalant axelryckning bryter (märk ofta) mot sina egna lagar blir lätt känslan kluven och man känner sig lurad av detta byråkratiska jättelika maskineri. Sommaren 2015 gjordes Ekåsa Internatskola i högsta ilfart om till flyktingboende med ledning av Louise Parbring från Göteborgs stad.

  Tillvägagångssättet lämnade mycket att önska, när man mer eller mindre struntade i medborgardialog – dialogen fördes först efter att verksamheten stöpts om, som i sin tur ledde till onödig irritation från politiker men framför allt de kringboende.

  SD Lerum var mycket kritiska till ignoransen tillika nonchalansen ifrån framförallt Louise Parbring, vilket vi vid flertalet tillfällen debatterade i LT. När nonchalansen nådde dessa höjder började SD Lerum fundera över om Göteborgs stad ens brytt sig om att söka bygglov om ändrad verksamhet, som är reglerat enl lag; Plan- och bygglag (2010:900). SD Lerum gjorde helt enkelt en anmälan på hösten (2015), vilken själva Bygglovsenheten fick in 2015-12-17.

  Detta gjordes för att få klarhet om huruvida våra misstankar var riktiga och Göteborgs stad brutit mot lagen eller ej. Efter ett samtal med bygglovsenheten en tid senare visade sig den befarade lagtrotsen vara ett faktum, svaret var ja.
  Ett år senare, alltså den 30 december 2016 får vi ta del av beslutet där man bland annat kan läsa följande: ”Bygglovsenheten beslutar att inte ingripa i anledning av fastighetsägaren har gjort rättelse. Ärendet avslutas därmed utan ytterligare åtgärd.”

  SD Lerum menar att överträdelsen från Göteborgs stad är betydande och extra graverande då en kommun skall och bör känna till regler och dessutom föregå med gott exempel!

  Än mer märkligt är att Göteborgs stad slipper ansvar och den byggsanktionsavgift som ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked.

  Sammantaget undrar vi vad detta sänder för signaler till vanliga hederliga människor, samtidigt som det återigen tydligt visar på den fullständigt havererade invandringspolitik som bedrivs i våra kommuner – där det gått så långt att man till och med bryter mot lagen! Följaktligen kommer SD Lerum överklaga beslutet. Rätt skall vara rätt!

  Mats Rydström
  Ordförande SD Lerum
  distriktsledamot

  Länk

 • Mandaten ägs av medborgarna

  Av matsrydstrom den 11 januari, 2017
  0
  PUBLICERAD: 1o JANUARI, 2017 KL 17:10

  LT-DEBATT

  Sverigedemokraterna sitter inte i kommunalrådsberedningen med det inlägg i Lerums tidning förra veckan om att kommunen bryter mot lagen. Vi kunde inte kommentera dessa uppgifter då vi inte fått den information som kommunalråden har. Vi har känt till att redovisningen om pensionspengar inte sköts då sista ärendet för 2016 om redovisning blev bordlagt.

  Vi har misstänkt att majoriteten brutit mot god revisionssed med delar av 18 miljoner som staten bidragit med som nu visat sig använts på ett olämpligt sätt.

  SD har överklagat en lagöverträdelse som gäller upphandlingen av bostäder i Sjövik om 30 lägenheter som köpts för 52 000 000 kr .

  Kommunstyrelsen fattade beslut om avsiktsförklaring med BoKlok 2016-05-18 majoriteten använder lagen 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända . Majoriteten kunde följt lagen om LOU tillämpats i maj månad då fullmäktige fattade beslutet att godkänna markanvisningen med BoKlok den 27 oktober. SD menar under denna tiden kunde lagen om upphandling skett på ett korrekt sätt. Att betala 52 miljoner kronor för 30 mestadels mindre lägenheter av modultyp med takstolar vilket är BoKloks koncept menar vi att man kunde besparat skattebetalarna stora belopp då lägenheterna kostar i snitt 1,73 miljoner styck i Sjövik . Detta är inte att hushålla med skattemedel på ett korrekt sätt.

  På marken Östad 12:52 där fastigheten finns ligger även före detta Frödings förskola som avyttrades för 50 000 kronor och köptes tillbaka för dryga sju miljoner med fem lägenheter. Vi har i vår överklagan också tagit upp detaljplaner då vi ser att många av dessa inte är reviderade sedan 1950 talet.

  SD menar att man inte tagit hänsyn till LOU ej heller förankrat affären med fullmäktige om 52 000 000 kr för de 30 lägenheterna. Om majoriteten gått ut med en upphandling i maj då kunde denna varit klar vid förra fullmäktige, och då hade en upphandling klarats på tiden maj – oktober. Sverigedemokraterna har fler ärenden som inte skötts korrekt som vi kommer att pröva rättsligt.

  Här kan man ta sig för pannan när det betalas ut pengar och så diskuterar man besparingar om umgänget med de äldre från 15 minuter till 10 och på så sätt spara då ensamheten med våra äldre framkallar psykisk ohälsa. Detta kommer också att drabba skolan vården och omsorgen med mera.
  Det finns 51 mandat i fullmäktige, inget av dessa ägs av politiker utan av medborgarna.

  Ralf Dahlgren (SD)
  Ledamot kommunstyrelsen

  Länk

 • Välkomna på torgmöte

  Av matsrydstrom den 17 april, 2016
  0

  torgmöte-april-inb

 • Tuvängens äldreboende – Ättestupa i modern tappning?

  Av matsrydstrom den 7 februari, 2016
  0

  Tuvängens äldreboende – Ättestupa i modern tappning?

  PUBLICERAD: 11 JANUARI, 2016 KL 16:55

  LT-DEBATT

   

  Göteborgs-Posten rapporterade häromdagen åter igen om missförhållanden på Tuvängens äldreboende, där en brukare denna gång blivit lämnad att äta – sittande i sin egen avföring.

  Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen larmat och lyft frågan i kommunstyrelsen om hur allvarligt läget blivit. Vi har åtskilliga gånger fått besked om att det skall bli förändring, men ingenting händer… bara tomma löften.

  Det blir nu tredje gången vi påtalar missförhållanden på Tuvängen inom loppet av ett år. Man kan inte annat än att börja fundera över ifall det är någon modern variant av ättestupa verksamheten utvecklats till, kanske inte på klassiskt manér, men med samma inhumana målsättning?

  Att lämna sitt hem och allt man har kärt, med ett tidigare kanske rikt liv med en livskamrat, är svårt nog för de flesta. Mycket oro och vånda kan därför följa på beslutet att flytta till äldreboende. Att sedan stjälpas av på Tuvängens äldreboende, försummad och bortglömd i förtvivlad ensamhet med bristfällig mat och ovärdig hygien, måste liknas vid en levande mardröm. Att behandla våra gamla, de som byggt upp vårt land och vår välfärd på detta sätt, är inget annat än stor förbannad skam!

  Vi har skådat alltför många incidenter där politiker och ansvariga (bör kanske kallas ”oansvariga”) ursäktar sig med t.ex. ”En kvalitetsbrist” eller att ”Vi gör så gott vi kan”. SD Lerum anser det vara hög tid att våra medborgare får insyn i, och möjlighet att säga sitt om, rådande förhållanden tillika missförhållanden, med den nonchalans där initialläget hos förvaltningen och dess chefer ofta grundar sig på att slå rekord i minsta möjliga utgift, ointresserade av framtida och humanitära konsekvenser. Vi har fått ett Lerum år 2016 där gamla människor behöver frukta för sina liv på äldreboendet, samtidigt som ansvariga tjänstemän helt verkar ha glömt bort varför de går till jobbet.

  Det här duger inte längre! ”Vi gör så gott vi kan”räcker inte!

  Lerums äldrevård blir sämre och mer ansträngd för var dag som går, en ohållbar arbetssituation där personalen gör mer än den skall och ändå mer därtill. Med ständig underbemanning, besparingar och ringa personal i köket, kan resultatet inte bli annat än ett förödande fiasko! Att behöva läsa om hur Lerums kommun vanvårdar sina äldre å det grövsta, och detta i en av Sveriges största dagstidningar, är förbannat motbjudande men framförallt smärtsamt för den eller de som drabbats. Vill eller kan inte Lerums kommun bättre?

  Brist på utbildad personal har sedan länge varit ett stående problem, där ansvaret helt sonika läggs i händerna på timanställda kringflackande och outbildade vikarier, istället för att erbjuda utbildning och en trygg anställning. Att ständigt hamna på olika arbetsplatser, utan någon fast grund och tydliga rutiner, skapar förvirring för alla parter. I slutänden är det helt enkelt inte hållbart; Inte hållbart ur ekonomisk synvinkel och framförallt inte hållbart ur det värdiga och humana perspektivet!

  Var dag som går utan att Lerums kommun utplånar dessa missförhållanden är oacceptabel. SD Lerum kräver utbildad, stabil och ökad personaltäthet på våra äldreboenden och en kommun som tar sitt ansvar.

  Är Tuvängens äldreboende bara toppen på isberget?

  Sverigedemokraterna värnar en värdig och trygg ålderdom!

  Ralf Dahlgren SD Lerum (gruppledare, ledamot KS)

  Ingrid Swensson SD Lerum (ersättare KS)

  Mats Rydström SD Lerum (ordförande)

  Länk