Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 4 SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Mikael Johansson

Ordförande

Per Hassel

Gruppledare

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Torgmöten inför kyrkovalet

  Av matsrydstrom den 2 augusti, 2017
  0

  Kom och träffa oss inför kyrkovalet.

  Våra kandidater finns på plats och svarar på era frågor.

 • Nationaldagsfirande i Gråbo – Att inkludera och exkludera

  Av matsrydstrom den 16 juni, 2017
  0

  Nationaldagsfirande i Gråbo – Att inkludera och exkludera

  PUBLICERAD: 8 JUNI, 2017 KL 13:25

  LT-DEBATT

  Att läsa i Lerums Tidning inför firandet av Sveriges nationaldag i Gråbo:
  ”Lerums kommun välkomnar till firandet av nationaldagen den 6 juni, på Mjörnbotorget i Gråbo.
  Du som är nybliven svensk medborgare är särskilt välkommen. Vi bjuder på en ceremoni fylld med musik, glädje, sång och gemenskap.”

  Det är både trevligt och värdefullt att Lerums kommun väljer att fira svenska nationaldagen som tradition och göra detta till en fest. Vi i Sverigedemokraterna anser det oerhört viktigt att värna och hålla våra traditioner och seder vid liv. Att som nybliven svensk medborgare tas emot och välkomnas på självaste nationaldagen måste ses som ett privilegium och en stor sak då vår tradition och nation är något att vara stolt över att tillhöra.

  Tyvärr spårar retoriken i viss mån ur, då kommunen väljer att ”särskilt” välkomna nyblivna svenska medborgare till evenemanget och samtidigt försöka bjuda in till gemenskap. Ett firande där någon utses ”särskilt” välkommen fungerarar dåligt om tradition, gemenskap och integration är utgångspunkten. Redan där pekas grupperna ut som olika; den ena ”särskilt” välkommen och den andra mindre välkommen. Vid en påtvingad massiv demografisk ökning med nya kulturer, nya språk och så vidare, är det extra viktigt att den gamla befolkningsgruppen känner sig delaktig och inte undanskuffad.

  Varför krångla till det och ideligen själv som grupp ”stå tillbaka” för att upplevas som maximalt god i förhållande till andra grupper? Det behövs inte – ingen tvivlar.

  Det hade räckt gott med ”Välkommen till nationaldagsfirande – Alla är välkomna”
  Enkelt är bra!

  SD Lerum
  Mats Rydström
  Alexander Christiansson

  Länk

   

 • Väljarnas förtroende missbrukas

  Av matsrydstrom den 16 juni, 2017
  0

  Väljarnas förtroende missbrukas

  PUBLICERAD: 9 MAJ, 2017 KL 16:00

  LT-DEBATT

   

  Genom ett hyresavtal med Göteborg har Lerums kommun beslutat att placera 90 flyktingar på Ekåsa i Björboholm. På ritbordet ligger just nu byggplaner för Alberts hage som är beläget väldigt nära Ekåsa. Det innebär att kommunen kommer att höja invånarantalet i bygden med mer än 40 procent när byggprojektet blir klart i Björboholm.

  För oss i Sverigedemokraterna är det av stor vikt att kommunen tar sitt ansvar och inte placerar ut personer med en så ojämn fördelning som i detta fall. Vi ser att detta inte kommer att leda till en positiv utveckling utan snarare till en ökad segregation och ett utanförskap.

  När vi i Sverigedemokraterna har lyft frågan i kommunen, har vi fått till svar att ”50/50-principen” ska gälla. Principen innebär att nyanlända ska ha tillgång till 50 procent av de permanenta bostäderna varav de som stått i bostadskö sedan tidigare skall ha tillgång till de övriga 50 procenten av bostäderna. Denna princip går som helhet att diskutera då vi tycker att den är orättvis mot dem som stått i kö sedan flera år tillbaka. Dessutom har upplägget i sig fallerat då de 35 bostäder i Sjövik samt de 30 bostäder som planeras på Alberts hage är öronmärkta för nyanlända. Därav blir ”50/50-principen” direkt fel och inte konsekvent.

  Lerums kommun måste agera annorlunda och inte göra samma misstag som andra kommuner har gjort.
  Från kommunstyrelsen kom en rekommendation som innebar att de nyanlända skulle fördelas jämnt över kommunen. Vi i Sverigedemokraterna anser att kommunen bryter mot rekommendationen vilket medför negativa konsekvenser som i förlängningen skapar utanförskapsområden. Vi anser att kommunen inte skall bidra till denna utveckling på landsbygden.

  Dessutom har vi som är folkvalda i Lerums kommun inte möjligheten att påverka besluten då vi menar att oppositionen inte har någon kontroll över vad majoriteten och tjänstemännen gör. När besluten tagits långt innan de når kommunstyrelsens bord tappar oppositionens syfte sin funktion.
  Det är medborgarnas röster vi skall lyssna på, just nu missbrukas väljarnas förtroende av den politiska majoriteten!

  Alexander Christiansson
  Ralf Dahlgren
  Sverigedemokraterna

  Länk

 • GLAD PÅSK & TREVLIG HELG

  Av matsrydstrom den 13 april, 2017
  0

 • Att leva som man lär? – Inget för Göteborgs stad!

  Av matsrydstrom den 11 januari, 2017
  0

  Att leva som man lär? – Inget för Göteborgs stad!

  PUBLICERAD: 10 JANUARI, 2017 KL 17:01

  LT-DEBATT

  Som ”vanlig” medborgare blir man redan i tidiga år upplyst om vikten av att leva och följa de lagar som frambringas av bland annat Sveriges riksdag, kommuner och andra institutioner. Dessa organ låter oss leva efter just deras föreskrivna lagar och paragrafer, så länge de följs till punkt och pricka – här finns absolut inget svängrum för egna tolkningar!

  När kommuner själva, med en nonchalant axelryckning bryter (märk ofta) mot sina egna lagar blir lätt känslan kluven och man känner sig lurad av detta byråkratiska jättelika maskineri. Sommaren 2015 gjordes Ekåsa Internatskola i högsta ilfart om till flyktingboende med ledning av Louise Parbring från Göteborgs stad.

  Tillvägagångssättet lämnade mycket att önska, när man mer eller mindre struntade i medborgardialog – dialogen fördes först efter att verksamheten stöpts om, som i sin tur ledde till onödig irritation från politiker men framför allt de kringboende.

  SD Lerum var mycket kritiska till ignoransen tillika nonchalansen ifrån framförallt Louise Parbring, vilket vi vid flertalet tillfällen debatterade i LT. När nonchalansen nådde dessa höjder började SD Lerum fundera över om Göteborgs stad ens brytt sig om att söka bygglov om ändrad verksamhet, som är reglerat enl lag; Plan- och bygglag (2010:900). SD Lerum gjorde helt enkelt en anmälan på hösten (2015), vilken själva Bygglovsenheten fick in 2015-12-17.

  Detta gjordes för att få klarhet om huruvida våra misstankar var riktiga och Göteborgs stad brutit mot lagen eller ej. Efter ett samtal med bygglovsenheten en tid senare visade sig den befarade lagtrotsen vara ett faktum, svaret var ja.
  Ett år senare, alltså den 30 december 2016 får vi ta del av beslutet där man bland annat kan läsa följande: ”Bygglovsenheten beslutar att inte ingripa i anledning av fastighetsägaren har gjort rättelse. Ärendet avslutas därmed utan ytterligare åtgärd.”

  SD Lerum menar att överträdelsen från Göteborgs stad är betydande och extra graverande då en kommun skall och bör känna till regler och dessutom föregå med gott exempel!

  Än mer märkligt är att Göteborgs stad slipper ansvar och den byggsanktionsavgift som ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked.

  Sammantaget undrar vi vad detta sänder för signaler till vanliga hederliga människor, samtidigt som det återigen tydligt visar på den fullständigt havererade invandringspolitik som bedrivs i våra kommuner – där det gått så långt att man till och med bryter mot lagen! Följaktligen kommer SD Lerum överklaga beslutet. Rätt skall vara rätt!

  Mats Rydström
  Ordförande SD Lerum
  distriktsledamot

  Länk