Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Ingrid Swenson

Gruppledare

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0708-707 118                                                                                                                                                                                 
 • Tid för ansvar – Lerums Tidning

  Av matsrydstrom den 3 maj, 2015
  0

  Tid för ansvar

   

  LT-DEBATT 

  I torsdags debatterade kommunfullmäktige invandring och integration. En högaktuell och het fråga som på senare tid seglat upp som en av de viktigaste för den svenska väljarkåren. Inte minst här i kommunen har frågan blivit aktuell mot bakgrund av det fördjupade samarbetet med grannkommunerna och planerna på ett asylboende i Bockaberg.  Huvudfrågan för debatten var hur kommunen ska klara av att leva upp till sitt åtagande gentemot Migrationsverket.
  Idag har kommunen ett avtal om att ta emot femtio nyanlända, utöver de ensamkommande vi är skyldiga att ta emot. Saken är den att Lerum aldrig klarat av att leva upp till sitt åtagande, mycket på grund av att man åtagit sig ett ansvar man inte ror hem. Det är ett faktum att åtagandet inte är anpassat efter mottagningskapaciteten, inte minst vad gäller bostäder.
  Det stod tidigt klart i debatten att inget av övriga partier är beredda att diskutera mottagningsnivåerna, utan är mer intresserade av att hålla fast vid nuvarande, eller till och med ett ökat åtagande, trots att måluppfyllelsen konstant misslyckas.
  Sverigedemokraterna stod som tydligt oppositionsparti i debatten och är beredda att se över kommunens åtagande och avtal med syfte att kunna börja prata om en ansvarsfull invandringspolitik där vi anpassar kommunens ansvar efter vår kapacitet och förmåga.
  Den allmänpolitiska debatten lämnar oss två slutsatser.
  1. Det korta svaret från övriga partier kring hur Lerum ska klara av sitt åtagande verkar vara, vi vet inte riktigt, det finns ingen långsiktig strategi. De förslag som nämndes var en tillfällig beredning för migration, modulbostäder och flyktingsamordnare. Hur detta ligger i linje med att inte låta den politiska organisationen svälla, eller på vilket sätt snabba och kortsiktiga modulbostäder kan motverka utanförskap och segregation lämnas obesvarat. Folkpartiet föreslog också att kommunen skulle investera i bostadsrätter och insatslägenheter för nyanlända. Hur det ska finansieras, blev FP svaret skyldiga.
  2. Det är hög tid att börja i analysen, gå tillbaka till ritbordet och fråga oss; vilket åtagande kan vi, vill vi och klarar vi av att ta. För vår del är det också centralt att föra en dialog med kommuninvånarna i frågan.
  Svensk invandringspolitik har alltmer övergått i en fråga om en ovärdig förvaring av människor, där segregation och splittring breder ut sig.
  Vi kan tråkigt nog konstatera att ledande kommunföreträdare i Lerum nu är öppna för en sådan utveckling också här, då man välkomnar privata initiativ om att driva asylboende på friluftsanläggningar som Bockaberg. Det är inte hållbart.
  Sverigedemokraterna står för en ansvarsfull migrationspolitik från nationell till lokal nivå och vi menar att det är viktigt att spegla en tydlig folkvilja om kursändring av nuvarande invandringspolitik.
  Vi har på allvar tagit upp kampen med Moderaterna om Sveriges andra största parti och välkomnar såväl väljare som förtroendevalda från övriga partier som vill se en förändring av denna och andra avgörande samhällsfrågor i socialkonservativ riktning.

  Aron Emilsson (SD), Riksdagsledamot och Ralf Dahlgren (SD) Gruppledare

  Länk

 • Öppet hus!

  Av matsrydstrom den 24 april, 2015
  0

  Öppet hus SD Lerum!

   

  Passa på att träffa oss, era representanter i SD Lerum – över en fika.

  Vi håller öppet hus för våra medlemmar en gång i månaden, även du som ännu inte är medlem – är givetvis välkommen. Passa på att ställa frågor, ”tjöta” fika och ha det trevligt.

  Välkommen!

  Er ordförande Mats Rydström och gruppledare Ralf Dahlgren

 • Enkät om kulturhus

  Av matsrydstrom den 24 april, 2015
  0

  Vad vill Du kunna göra i ett kulturhus?

   

  Passa på att komma med förslag, tyck till och berätta vad just du vill ha!

  Lerums kommun skall bygga ett kulturhus som skall vara klart hösten 2018. För att det ska bli ett kulturhus som du vill vara i vill vi veta vad du tycker.

  Tack för att du svarar på vår fråga!

  Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  Du kan svara på enkäten via länken: www.lerum.se/kulturhus Sista datum att svara är 3 maj 2015. Alternativt; kan enkäten laddas ner, skrivas på och skickas till oss i SD Lerum, så framförs ert förslag.

   

  Nedladdningsbar PDF. Enkät-BKSS

  Skickas till:

  Sverigedemokraterna Lerum
  Box 3039
  443 03 Stenkullen

   

   

   

 • En riktig politik för Lerum – Del 4

  Av matsrydstrom den 12 april, 2015
  0

  Kultur och friluftsliv i hela kommunen

  enriktig

   

  Kultur och friluftsliv i hela kommunen – Trygghet och tradition i Lerums kulturliv

  I vårt Lerum är kulturarvet och tillgången till kultur i fokus inom kultur och fritid. Vi vill se en kommunal kulturarvsfond och satsningar på kulturarvspedagogik. Vi eftersträvar också en långsiktig lösning för kulturskolan och dess verksamhetslokaler och värnar tillgången till biblioteksfilialer i hela kommunen. Samtidigt vill vi se satsningar på natur- och kulturturism i våra vackra friluftsområden och synliggöra kulturens roll för hälsan.

   

  Artikeln är hämtad från vårt lokala manifest

 • En riktig politik för Lerum – Del 3

  Av matsrydstrom den 26 mars, 2015
  0

  En kunskapsinriktad skola

  enriktig

   

  En kunskapsinriktad skola – Kunskap, trygghet och närvaro ska känneteckna Lerums skolor

  I vårt Lerum är satsningar på skolan en investering i framtidstro och landets utveckling. För trygghet och kunskapsinlärning vill vi se mindre barngrupper, inte minst i de lägre åldrarna. Till stöd och hjälp i vardagspusslet anser vi att kommunens skolor ska erbjuda elever möjlighet att göra sina läxor i skolan, och för trygghet och kampen mot psykisk ohälsa vill vi se en ökad vuxennärvaro och en väl utbyggd skolhälsovård i våra skolor. För värdet av tradition och kontinuitet ska skolor känna trygghet i att erbjuda skolavslutning i kyrkan där det finns en tradition, eller önskemål från elever och föräldrar om detta.

   

  Artikeln är hämtad från vårt lokala manifest