Sverigedemokraterna i Lerum | Sida 5 SD Facebook

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lerum

Varmt välkomna till vår förening.

Vi vill gärna veta vad som är viktigt för dig. Svara på några frågor för att visa vad du tycker om livet och politiken i Lerums kommun.

Mikael Johansson

Ordförande

Per Hassel

Gruppledare

 

 

 

Medlem

 

Postadress

Sverigedemokraterna Lerum  
Box 3039 443 03 Stenkullen
Partikansli:
Skiffervägen 2
Stenkullen 
Skicka e-post till oss
Tel kansli: 0735-349 165
                                                                                                                                                                       
 • Hänt i KS 2018-01-17

  Av matsrydstrom den 31 januari, 2018
  0
  Hänt i kommunstyrelsen
  KS  2018-01-17
  4 Svar på medborgarförslag om ny trappsteg vid Aspens badplats . Återremiss .
  5 Arrendeavtal för Björboholms segelsällskap bryggor piren nytt hyresavtal 10 år pga investering Bifall
  6 Igångsättningsbeslut av VA utbyggnad Torpadal  drygt 5-mnkr. Bifall..
  7 Igångsättningsbeslut av Konstgräsplan Aspevallen 5 mnkr+ .Avslag och reservation  Motivation. 3500 ton plast granulat finns på Sveriges konstgräsplaner detta rankas som nr 2 då bildäck är nr 1 . 140 ton används på en plan vid en anläggning. Det försvinner mellan  3-5 ton och detta får man fylla på varje år, detta tycker SD inte är något för en ledande miljökommun då det föranleder stora skador på naturen mm.
  8 Ianspråktagande av investeringsmedel gällande konstgräsplan. Miljö plast material och tänk på parkeringar.
  9 Gråbo entreer . Ifrågasätt blomsterdekor under ledningar ? Skadligt se sidan 9-11. Vattenfall rekommenderar att inte vistas där se EL Leukemi
  då Kraftledningar inte ska ha blomsterutsmyckning mm som ligger i förslag. Protokolls anteckning SD vill inte ha några utsmyckningar vid kraftledningar då risken för leukemi  är två gånger så stor
  10 SKL,s handlingsplan för gemensam digitalisering.Detta är en samordning mellan lanstingen och alla andra i samhället  Att gå i takt med andra kommuner. Ett verktyg att nå mål .Bifall till handlingsplan.
  10,1 Utdrag av aktiviteter på kommunnivå för gemensamma förutsättningar Bifall.
  11  Lerums centrumutveckling . Handlingsplan Bifölls .Protokolls anteckning SD föreslår 2 ronderande vaktgrupper som vi hade i Gråbo efter bränderna och kameraövervakning i kommunen. Detta kommer vi att reservera oss för i KF att det blir bevakning på riktigt.
  12 Åter rapportering om demokratitorg. . Vi var ju inte inbjudna ? Föreslår att alla ska med och detta bifölls.
  13 Revidering av fullmäktiges arbetsordning med hänsyn till den nya kommunlagen. Bifall-
  14 Revidering av kommunstyrelsens reglementen.Bifall.-
  15 Åtgärder för att stärka utskottens funktionsrätt. ?.Protokolls anteckning  Stärka småskaligheten för byggföretag samt företräde för lokala bolag.
  16  Beslut fattade på delegation Bifall.
  17 Upphandling av ramavtalet för hantverkstjänster byggarbete OK.
  18 Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster Larm.
  19 Kommundirektören informerar, vi har en ny Hr chef säkerhet. Vi väntar på rapporter från ekonomin och planerar för budgeten.
  29 /5 sista dag för info om budget . Ventilation i Ki och K2 kommer vi att bygga om ventilationen så alla möten kommer att vara på andra platser.
  Representanter berättar från GR Avfallsplan 2020 måste göras om . Anten Mjörn vattenförening 30 år OK.
  21 Medborgarförslag om att flytta lekparken vid kring Allesväg.  Beredning
  22 Medborgarförslag om att flytta parken om att flytta parken Feminetthuset. Rivas .Avslag
  23 Medborgarförslag om att införa avgiftstak på transport för avlidna  Bifall till ett tak om 1500 kr för beredning  .Protokollsanteckning SD ser att avgiftstaket inte överstiger 1500 kr för transport av avlidna.
  24 Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke för tågolyckan. Bifall.
  25 Motion om att införa fyra veckors utbildning för de som ska arbeta inom äldrevården Bifall.
  26 Tillkommande ärende Bifall . Omtag av anvisning av fastigheter för snabb byggnation av hyresrätter. Bifall.
  27 Tillkommande ärende Bifall Svar efter Skolinpektionens kvalitetsgranskning . Detta skulle tagits upp tidigare då tillsynen skedde i somras. Noterat tar upp detta i KF.
  28 Tillkommande ärende  Bifall Tolförmedling förbundsordning. Bifall.
  29 Tillkommande ärenden Bifall Omtag av anvisning av fastigheter. Hunstugan med flera.
  30 Tillkommande för Tollestorp 6;3 arrende  Bifall.
  31 Tillkommande Arrende  Floda Bid . 400 tkr Bifall.
  Med vänliga hälsningar
  Ralf Dahlgren.

   

 • Torgmöten inför kyrkovalet

  Av matsrydstrom den 2 augusti, 2017
  0

  Kom och träffa oss inför kyrkovalet.

  Våra kandidater finns på plats och svarar på era frågor.

 • Nationaldagsfirande i Gråbo – Att inkludera och exkludera

  Av matsrydstrom den 16 juni, 2017
  0

  Nationaldagsfirande i Gråbo – Att inkludera och exkludera

  PUBLICERAD: 8 JUNI, 2017 KL 13:25

  LT-DEBATT

  Att läsa i Lerums Tidning inför firandet av Sveriges nationaldag i Gråbo:
  ”Lerums kommun välkomnar till firandet av nationaldagen den 6 juni, på Mjörnbotorget i Gråbo.
  Du som är nybliven svensk medborgare är särskilt välkommen. Vi bjuder på en ceremoni fylld med musik, glädje, sång och gemenskap.”

  Det är både trevligt och värdefullt att Lerums kommun väljer att fira svenska nationaldagen som tradition och göra detta till en fest. Vi i Sverigedemokraterna anser det oerhört viktigt att värna och hålla våra traditioner och seder vid liv. Att som nybliven svensk medborgare tas emot och välkomnas på självaste nationaldagen måste ses som ett privilegium och en stor sak då vår tradition och nation är något att vara stolt över att tillhöra.

  Tyvärr spårar retoriken i viss mån ur, då kommunen väljer att ”särskilt” välkomna nyblivna svenska medborgare till evenemanget och samtidigt försöka bjuda in till gemenskap. Ett firande där någon utses ”särskilt” välkommen fungerarar dåligt om tradition, gemenskap och integration är utgångspunkten. Redan där pekas grupperna ut som olika; den ena ”särskilt” välkommen och den andra mindre välkommen. Vid en påtvingad massiv demografisk ökning med nya kulturer, nya språk och så vidare, är det extra viktigt att den gamla befolkningsgruppen känner sig delaktig och inte undanskuffad.

  Varför krångla till det och ideligen själv som grupp ”stå tillbaka” för att upplevas som maximalt god i förhållande till andra grupper? Det behövs inte – ingen tvivlar.

  Det hade räckt gott med ”Välkommen till nationaldagsfirande – Alla är välkomna”
  Enkelt är bra!

  SD Lerum
  Mats Rydström
  Alexander Christiansson

  Länk

   

 • Väljarnas förtroende missbrukas

  Av matsrydstrom den 16 juni, 2017
  0

  Väljarnas förtroende missbrukas

  PUBLICERAD: 9 MAJ, 2017 KL 16:00

  LT-DEBATT

   

  Genom ett hyresavtal med Göteborg har Lerums kommun beslutat att placera 90 flyktingar på Ekåsa i Björboholm. På ritbordet ligger just nu byggplaner för Alberts hage som är beläget väldigt nära Ekåsa. Det innebär att kommunen kommer att höja invånarantalet i bygden med mer än 40 procent när byggprojektet blir klart i Björboholm.

  För oss i Sverigedemokraterna är det av stor vikt att kommunen tar sitt ansvar och inte placerar ut personer med en så ojämn fördelning som i detta fall. Vi ser att detta inte kommer att leda till en positiv utveckling utan snarare till en ökad segregation och ett utanförskap.

  När vi i Sverigedemokraterna har lyft frågan i kommunen, har vi fått till svar att ”50/50-principen” ska gälla. Principen innebär att nyanlända ska ha tillgång till 50 procent av de permanenta bostäderna varav de som stått i bostadskö sedan tidigare skall ha tillgång till de övriga 50 procenten av bostäderna. Denna princip går som helhet att diskutera då vi tycker att den är orättvis mot dem som stått i kö sedan flera år tillbaka. Dessutom har upplägget i sig fallerat då de 35 bostäder i Sjövik samt de 30 bostäder som planeras på Alberts hage är öronmärkta för nyanlända. Därav blir ”50/50-principen” direkt fel och inte konsekvent.

  Lerums kommun måste agera annorlunda och inte göra samma misstag som andra kommuner har gjort.
  Från kommunstyrelsen kom en rekommendation som innebar att de nyanlända skulle fördelas jämnt över kommunen. Vi i Sverigedemokraterna anser att kommunen bryter mot rekommendationen vilket medför negativa konsekvenser som i förlängningen skapar utanförskapsområden. Vi anser att kommunen inte skall bidra till denna utveckling på landsbygden.

  Dessutom har vi som är folkvalda i Lerums kommun inte möjligheten att påverka besluten då vi menar att oppositionen inte har någon kontroll över vad majoriteten och tjänstemännen gör. När besluten tagits långt innan de når kommunstyrelsens bord tappar oppositionens syfte sin funktion.
  Det är medborgarnas röster vi skall lyssna på, just nu missbrukas väljarnas förtroende av den politiska majoriteten!

  Alexander Christiansson
  Ralf Dahlgren
  Sverigedemokraterna

  Länk

 • GLAD PÅSK & TREVLIG HELG

  Av matsrydstrom den 13 april, 2017
  0