SD Motor | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

SD Motor

Om nätverket SD-Motor       cropped-Banner-SD-Motor

SD Motor är en förening av och för motorintresserade sverigedemokrater och är öppen för alla som vill verka för ett ökat politiskt engagemang bland landets motorintresserade, att stärka motorhobbyns status i samhället samt för Sverigedemokraternas tillväxt. Medlem i SD Motor behöver inte vara medlem i Sverigedemokraterna men underställer sig Sverigedemokraternas etiska riktlinjer.

Det som skrivs på www.sdmotor.se behöver nödvändigtvis inte överensstämma till fullo med partiet sverigedemokraternas åsikter och ställningstagande. SD Motor verkar dock för att Sverigedemokraterna skall vara Sveriges mest motorvänliga parti.

Kika in på SD Motor