SD:s förslag till en tryggare omsorg | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

SD:s förslag till en tryggare omsorg

SD:s förslag till en tryggare omsorg

Publicerad: 4 april, 2018 kl 05:45

LT-DEBATT

 

Sverigedemokraterna anser att de människor som under hela sina liv strävat och slitit för att bygga upp dagens välfärd också har rätt att få ett tryggt och värdigt liv på ålderns höst. Vi accepterar inte att äldre avslutar sina liv i ensamhet, i social isolering eller känner oro för att åldras på grund av brister inom omsorgen. Alla människor skall ha rätt att åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället finnas till hands och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Vi Sverigedemokrater i Lerum anser att socialstyrelsens nationella riktlinjer skall följas för att de äldres behov och krav ska tillgodoses. Något som Lerums kommun har svårt att efterleva i dagsläget. Både besparingar och brist på kompetens och erfarenhet på ledande positioner gör omsorgen lidande idag.

Färre chefer med bättre utbildning och större erfarenhet ger en rakare och tydligare kommunikation vilket medför en bättre arbetssituation för personalen som lättare kan följa socialstyrelsens riktlinjer.

Därför menar vi att budgeten för stöd och omsorg måste anpassas fullt ut efter socialstyrelsens nationella riktlinjerna.

Sverigedemokraterna Lerum
Bo Nordström
Ingrid Swenson, gruppledare
Mikael Johansson

Länk