Styrelsen | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Styrelsen

Ordförande 

Mikael Johansson

Vice ordförande

Aiki Atka

2e Vice ordförande

Bo Nordström

Kassör

Bo Nordström


Ledamöter

Alexander Rehler

Yvonne Johansson

Suppleanter

Per-Arne Jadepalm

Conny Carlsson