Sverigedemokraterna i Lerum har genomfört sitt årsmöte | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Sverigedemokraterna i Lerum har genomfört sitt årsmöte

Då har Sverigedemokraterna Lerum genomfört sitt årsmöte.
Stort tack till Aron Emilsson som höll i klubban och Timothy Treville som föredömligt agerade sekreterare.
Den nya styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen.
Ordförande Mikael Johansson.
Vice ordförande Aiki Atka.
Andre vice ordförande Bo Nordström.
Ledamot Alexander Rehler.
Ledamot Yvonne Johansson.
Ersättare Per-Arne Jadepalm.
Ersättare Conny Carlsson.