Vad händer i kommunpolitiken? | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Vad händer i kommunpolitiken?

Vad händer i kommunpolitiken?

Publicerad: 6 mars, 2019 kl 06:15

DEBATT

Vid senaste fullmäktige den 28/2 togs flera ärenden upp som vi vill lyfta fram för medborgarna.
Vi från Sverigedemokraterna påtalade att Lerums energi AB som bedriver eldistribution till medborgarna och som inte verkar på konkurrensutsatt marknad inte tycks tillämpa bestämmelserna i kommunallagen, som säger att självkostnadsprincipen ska tillämpas. Ärendet som togs upp avsåg årsredovisning för 2017. Där framgick att bolaget gjord en vinst med 19 Mkr för och med 15 Mkr för 2016.

Det innebär att kommuninnevånarna får betala mer än vad de borde och att del av överskottet utdelas vidare till kommunen för helt andra ändamål.
Vi ställde oss också frågande till om det kan anses vara en skälig lön till bolagets vd, som har en miljon inkomst med en pensionsavsättning på 2 Mkr bara för 2017 för att driva ett bolag i monopolsituation. Det är trots allt medborgarna i Lerums kommun som betalar en till synes väl hög lön och pensionsavsättning.
I samband med beslut om kommunens Biblioteksplan för 2019-2022 ställde vi oss kritiska till att ”Utbudet på biblioteken i Lerum ska i högre grad avspegla den kulturella och språkliga mångfald som finns i vårt samhälle”.
Vi tycker att det är bättre att vi med våra knappa resurser försöker köpa in det som efterfrågas på svenska istället. Om våra nyanlända ska lära sig svenska och för att kunna integreras i den svenska kulturen tror vi inte det gagnar integrationen att vi börjar köpa in litteratur på afrikanska språk eller arabiska.
I kommunallagen framgår förvisso att alla ska behandlas lika, men svenska är trots allt vårt officiella språk och vi kan omöjligen med vår budget skaffa större lokaler och anställa mer personal för att köpa in litteratur på många språk. Var ska pengarna tas ifrån? Vi ser våra bibliotek fortsättningsvis som en mötesplats för alla så att de nyanlända med hjälp av vår litteratur lättare fasas in i vårt samhälle.
Avslutningsvis är vi kritiska till att kommunen vill anlägga ytterligare plastgräsplaner. All forskning visar på att det medför stora miljörisker, hur man än försöker anlägga och underhålla dem som sker med tonvis plastgranulat årligen. När nu Lerums kommun har antagit som mål att vara Sveriges ledande miljökommun anser vi inte att plastgräsplaner hör hemma i det sammanhanget.

Per Hassel
Ingrid Svensson
Ralf Dahlgren
Sverigedemokraterna i Lerum

Länk