Väljarnas förtroende missbrukas | Sverigedemokraterna i Lerum SD Facebook

Väljarnas förtroende missbrukas

Väljarnas förtroende missbrukas

PUBLICERAD: 9 MAJ, 2017 KL 16:00

LT-DEBATT

 

Genom ett hyresavtal med Göteborg har Lerums kommun beslutat att placera 90 flyktingar på Ekåsa i Björboholm. På ritbordet ligger just nu byggplaner för Alberts hage som är beläget väldigt nära Ekåsa. Det innebär att kommunen kommer att höja invånarantalet i bygden med mer än 40 procent när byggprojektet blir klart i Björboholm.

För oss i Sverigedemokraterna är det av stor vikt att kommunen tar sitt ansvar och inte placerar ut personer med en så ojämn fördelning som i detta fall. Vi ser att detta inte kommer att leda till en positiv utveckling utan snarare till en ökad segregation och ett utanförskap.

När vi i Sverigedemokraterna har lyft frågan i kommunen, har vi fått till svar att ”50/50-principen” ska gälla. Principen innebär att nyanlända ska ha tillgång till 50 procent av de permanenta bostäderna varav de som stått i bostadskö sedan tidigare skall ha tillgång till de övriga 50 procenten av bostäderna. Denna princip går som helhet att diskutera då vi tycker att den är orättvis mot dem som stått i kö sedan flera år tillbaka. Dessutom har upplägget i sig fallerat då de 35 bostäder i Sjövik samt de 30 bostäder som planeras på Alberts hage är öronmärkta för nyanlända. Därav blir ”50/50-principen” direkt fel och inte konsekvent.

Lerums kommun måste agera annorlunda och inte göra samma misstag som andra kommuner har gjort.
Från kommunstyrelsen kom en rekommendation som innebar att de nyanlända skulle fördelas jämnt över kommunen. Vi i Sverigedemokraterna anser att kommunen bryter mot rekommendationen vilket medför negativa konsekvenser som i förlängningen skapar utanförskapsområden. Vi anser att kommunen inte skall bidra till denna utveckling på landsbygden.

Dessutom har vi som är folkvalda i Lerums kommun inte möjligheten att påverka besluten då vi menar att oppositionen inte har någon kontroll över vad majoriteten och tjänstemännen gör. När besluten tagits långt innan de når kommunstyrelsens bord tappar oppositionens syfte sin funktion.
Det är medborgarnas röster vi skall lyssna på, just nu missbrukas väljarnas förtroende av den politiska majoriteten!

Alexander Christiansson
Ralf Dahlgren
Sverigedemokraterna

Länk